NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo
Đáng lẽ là ông đã tởn cha(Đứa Nam Man nghe đâu "vụ việc" TCNQ CĐ miệt dưới vẫn còn đang tiếp tục phải làm cho minh bạch)
Nuốt chẳng vô, mà khạc chẳng ra,
Xôi chùa ngậm mãi vậy sao cà.
Không ghê ê miệng ê mồm hả,
Chẳng sợ nghẹn hầu nghẹn họng đa.
Đã có lần ông ngồi ú ớ,

Vừa thêm bận bác đứng ề à.                  

Làm người nếu biết điều liêm sỉ,
Đáng nhẽ là ông đã tởn cha.
Nam Man

..

Vịnh tấm đô la(Nói về những kẻ vì đồng tiền đi buôn Nội Quy* sẵn sàng chà đạp quyền lợi của CĐ, bán rẻ lương tâm)
Không ngờ cái mãnh lực đô la,
Ám nhãn đàn anh dữ vậy ha.
Hết có nhìn ra điều phải trái,
Không còn thấy được sự gian tà.
Lừa thầy phản bạn nhanh vầy hả,
Đổi trắng thay đen chóng thế a?
Tấm giấy gì mà sao hấp dẫn,
Khiến ông điên đảo vậy kia cà?
Nam Man
*Chữ của Bác Vũ Đức Lâm

..
..

Vịnh gánh hát miệt dướiLắm lúc nhìn vô gánh hát ngài,
Nam Man mắc chán tới mang tai.
Cũng hia, cũng mão không sinh hoạt,
Cũng kép, cũng đào chẳng triển khai.
Trách cứ thì em không trách cứ,
Chê bai ắt tớ chẳng chê bai.
Thầy tuồng, đạo diễn ông đâu thiếu,
Chỉ tiếc toàn là kẻ bất tài.
Nam Man

..

Chọc chơiChơi mà được việc cũng nên chơi,
Chơi chẳng chết ai cứ thế chơi.
Chơi đứa lập lờ bằng cách chọc,
Chơi thằng nham nhở liệu đường chơi.
Chơi mà hạn chế đâu là chọc,
Chơi cứ e dè đếch phải chơi.
Chơi miễn sao chơi cho đúng chỗ,  

Chơi này mới thiệt đúng là... chơi.
Nam Man

..

Nỗi lo của đứa Nam ManMở mắt ra là tớ đã lo,
Lo sao có bạc chất đầy kho.
Lo mua chiếc xế cho vừa đẹp,
Lo cất căn nhà phải thiệt to.
Lo cưới thêm bà - con chẳng chịu,
Lo thôi được vợ - bạn không cho.
Lo ăn, lo nhậu, lo phè phỡn...
Mở mắt ra là tớ đã lo.
Nam Man


..

Con lật đậtNgày xưa bác nói tớ đâu tin,
Mãi đến giờ đây mới giật mình.
Quả nó không hơn con lật đật,
Ra y chẳng khác thứ bù nhìn.
Nên ông đâu có thèm coi trọng,
Chính họ vẫn còn cảm thấy khinh.
Nghĩ tội dùm cho hai đứa đó,
Đúng là thứ bất cận nhơn tình.
Nam Man

..

Tha phương ngộ cố tri(Tặng các cháu của tôi ở Huê Kỳ)

"Hia" tên Triều hả, "úa" tên "Hua"(1)
"Nì ến" chắc nay "lạch chạp gùa"(2)
"Hia" bộ ra đời "Tò Hột Nám"(3)
"Úa" thì "xúc xị" tại "Từng Sua"(4)
"Hia" vì "cởi huốn" "hia" đang hận(5)
"Úa" bị "chò cam" "úa" cũng chua(6)
Tóm lại đời "hia" và của "úa"
Bị thằng "Càn Xúa" quậy te tua(7)
Nam Man
(1) "hia": anh, "úa": tu, "Hua": huê.(2)"Nì ến": tuổi tác, "lạp chạp gùa": sáu mươi mấy. (3)"Tò Hột Nám": tại Việt Nam. (4)"xúc xị": xuất thế (sinh ra), "Từng sua": Đường Sơn (bên Tàu). (5)"cởi huốn": giải phóng. (6)"chò cam": ngồi tù, (7)"Càn Xúa": cộng sản.