NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo




Cờ vàng vẫn tung bay



..
Bản tin trên NUTB: Cờ Vàng đã được 4 Hội Đồng Thành Phố chấp thuận treo trong những ngày lễ lớn mà đứa Nam Man viết bài thơ này:
Cờ vàng vẫn tiếp tục tung bay,
Ngạo nghễ hiên ngang với tháng ngày.
Ố, đẹp sao đâu thành phố nọ,
Ồ, xinh biết mấy tiểu bang này.
Bà con gặp lại: Vui mừng quá,
Chiến hữn nhìn nhau: Hãnh diện thay.  

Riêng đứa Nam Man tin tưởng lắm,
Cờ Vàng vẫn tiếp tục tung bay.

Nam Man

..





Tuần sau



Tớ chẳng "xỏ ai" chẳng "bỉ ai",
-Tuần sau (nếu tiện)... thử dong dài.
Vạch ra từng vụ y mần trật,
Bàn thử những điều họ nghĩ sai.
Cả quyết là em không chỉ trích,
Cầm bằng nếu tớ có chê bai.
Chẳng qua chữ nghĩa mà ra vậy,
Tớ chẳng "xỏ ai" chẳng "bỉ ai".
Nam Man

..





Hỏi Cô Gia



Hôm rồi, bác thấy giận hay không?
Giận cái thằng như chết chửa chôn..
Cứ tưởng mình "trung tâm vũ trụ",
Rồi cho nó "tụ điểm càn khôn".
Nghe lời xúi quẩy tên ma đạo,
Gục mặt a tòng đứa ác ôn.
Bộ muốn chọc em đây chửi hả.
Hôm rồi, bác thấy giận hay không?
Nam Man

..





Sáng kiến rửa mắt



Nhân đọc ở đâu đó bản tin đăng chuyện "Chủ tịch FIFA: Nữ cầu thủ mặc quân đùi chật hơn!" có đoạn: "Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter... lên tiếng kêu gọi các nữ cầu thủ túc cầu nên mặc các chiếc quần đùi ngắn và chật hơn để làm nổi bật "cái đẹp của phụ nữ". Đọc đoạn trên, đứa Nam Man viết bài này.
Đàn anh tính "rửa mắt" sao đây,

"Bóng đá" mần chi mấy thứ này.

Hở bụng hở lưng càng dễ loạn,

Khoe đùi, khoe háng chỉ thêm gay.
Tuy nhiên, "sáng kiến" vầy đâu tệ,
Thật sự "yêu cầu" thế, rất hay.
Nhưng họ bằng lòng không cái đã,
Em đang nôn nóng mấy tuần nay.
Nam Man

..





Tuyên dương Thầy Chạy đại gia



Thầy Chạy đại gia  có viết 3 bài thơ mà đối với Nam Man rất "ấn tượng": "Thuốc chỉ thiên, Thần dược thư hùng, và ông già ham vui", Đọc 3 bài này của đại gia, Nam Man mạn phép các lão tướng xin "tuyên dương đại gia".
Tên ông: Thầy Chạy thiệt không sai,
Chẳng tối nào ông chẳng thuộc bài.
"Xáp trận" đều chi đâu kém họ,
"Lâm sàng" miết tới đếch thua ai.
Làm "Cô" phấn khởi, luôn khen bác,
Khiến "Bả" mê tơi, rất phục ngài.
Thay mặt anh em ban biên tập,
Mừng ông hết sợ chuyện rơi đài.
Nam Man  


..





Vịnh "cụ Hồ"



(Trong cuốn "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" do NXB Chính Trị Quốc Gia. NXB Thanh Niên tại Hà Nội năm 1994 Trần Dân Tiên (tức là Hồ Chí Minh) đã tự biên tự diễn để tự "bốc thơm" mình. Trang 85 & 86 có đoạn viết như sau: "Thực dân Pháp hợp tác với Phát Xít Nhật treo giải thưởng lấy đầu những người cách mạng... để đánh lạc hướng bọn mật thám, ông Nguyễn lấy tên là Hồ Chí Minh va từ đó, người ta gọi ông Nguyễn là cụ Hồ (sic...)
"Cụ" như lũ mặt ngựa đầu trâu,
Đéo có ai thèm để ý đâu.
Dẫu đã thay hình đổi dạng,
Tuy luôn thường vẽ mặt bôi râu.

Lần này thoát được màn treo cổ,
Bận nữa sao qua cảnh chặt đầu.
Bộ tướng với tên "Hồ cốt đột"...
Là bùa hộ mạng lúc sang Tầu.

Nam Man


..