HOME
Bình Luận
Tâm Thư Gởi Đồng Hương- Kính Thưa Quý Đồng Hương
- Kính Thưa Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng VN Vùng Wash DC, MD, VA
- Kính Thưa Quý Bậc Trưởng Thượng, Thân Hào Nhân Sĩ
- Kính Thưa Quý Vị Lãnh Đạo Các Hội Đoàn trong LH CCS VNCH Vùng HTĐ và Phụ Cận

Chúng tôi là Nhất Hùng (Trần Quang Định), hiện là Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn kính gởi "Tâm Thư" này, mong Quý Vị xem xét.
Thưa Quý Vị, trung tuần tháng 8 đầu tháng 9/2017. Trong lúc Cộng Đồng VN Vùng HTĐ đang tiến hành các bước để Tu Chính Hiến Chương Cộng Đồng HTĐ thì Đồng Hương đặt ra vài vấn đề cần phải bàn khẩn cấp nên Liên Hội CCS VNCH Vùng HTĐ, và sau đó một ngày là Hội SV QGHC Miền Đông HK có tổ chức hai cuộc Họp để thảo luận về các thắc mắc của Đồng Hương. Sau hai cuộc Họp này và sau buổi họp mở rộng của VPTT và BCH Cộng Đồng ngày 31/8/2017. Cộng Đồng HTĐ đã quyết định:
1) Thu hồi Bản "Tuyên Ngôn-Điều Lệ" mới.
2) Giải tán Ban Tu Chính Hiến Chương 2017.
3) Buổi họp Hội Đồng Đại Diện sẽ được tổ chức trong tháng 10/2017 thay vì tháng 9.
Quyết định này đã được Thông Báo rộng rãi.
Những tưởng mọi chuyện tạm yên để chờ những Quyết Định mới của Hội Đồng Đại Diện sau phiên họp thường kỳ vào tháng 10/2017. Thế nhưng mọi bất đồng không những không có chiều hướng lắng dịu mà càng ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Ai cũng cho là mình đúng, mình phải... với những bài viết tràn ngập trên mạng.
Vì Cộng Đồng HTĐ và cả Liên Hội CCS VNCH HTĐ còn rất nhiều việc phải làm cho cuối năm và vì gần đây CS tăng cường thực hiện NQ 36 ngay trong vùng Thủ Đô, cụ thể là chúng Hội Họp công khai với Chính Quyền vùng HTĐ để mua-bán trục lợi. Chưa kể hiện nay CS đang cho người thụp thò "cờ đỏ", cố ý xâm nhập vào những khu buôn bán đông đúc của Người Việt QG tị nạn CS để thăm dò phản ứng, để gây rối, để khiêu khích...
Vì những khó khăn chồng chất như vậy, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện phải cố gắng dung hòa để tạo tình đoàn kết trong Cộng Đồng, có đoàn kết thì chúng ta mới có thể đối phó với những âm mưu đầy quỷ quyệt của CS.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thuận lợi nào để thực hiện, cho đến sáng nay chúng tôi nhận được một bài viết của ông Đỗ Hồng Anh, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN HTĐ (2008-2010 và 2010-2012) trong đó có một nội dung mà chúng tôi rất đồng thuận là:
- Không nên bỏ hai chữ CHỐNG CỘNG trong Hiến Chương.
Cũng vì cái ý này của ông ĐHA mà chúng tôi cảm thấy yên tâm là không bị cho rằng đứng ở "phe này hay phe nọ". Nên chúng tôi viết Tâm Thư này.
Chúng tôi xin tất cả Quý Đồng Hương hãy vì lợi ích chung của Cộng Đồng VN vùng HTĐ, vì yêu cầu "đoàn kết" để đối phó với những âm mưu thực hiện Nghị Quyết 36 đầy nham hiểm của CS mà thực hiện các việc sau đây:
1) Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình về những gì liên quan đến TCHC vì bản TN và ĐL đã được thu hồi rồi.
2) Không nên viết hay phổ biến những bài viết Phê Bình UBTC vì UBTC đã bị giải tán.
3) Không nên viết hay phổ biến những bài viết phê bình quá khích với ông CT CĐ HTĐ vì ông CT Đinh Hùng Cường đã cho thu hồi bản TN ĐL, đã giải tán UBTC rồi và đang là người Đại Diện Chính Thức cho Đồng Hương VN vùng HTĐ.
4) Tha thiết mong Quý Vị lãnh đạo LHCCS VNCH Vùng HTĐ ngừng gởi Bản Tuyên Cáo ngay vì theo chúng tôi như thế là đã đủ và không còn cần thiết nữa.
5) Tha thiết mong những người Đại Diện Cộng Đồng, Đại Diện LH nên có một buổi tiếp xúc để thông cảm và hiểu nhau hơn.
Tâm Thư này viết vì lương tâm, vì trách nhiệm, kính mong Quý Vị lắng nghe.
Trân trọng kính chào.
Nhất Hùng (Trần Quang Định) 16/9/2017
Đồng CT Cộng Đồng VN Vùng HTĐ.