NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Người Việt Nam ÚcTranh công thành quả Cờ Vàng

  (NUTB): Một buổi họp được triệu tập vội vàng lúc 7 giờ tối thứ Tư 13/9/2017 tại TTSHCĐ. Chủ toạ là ông CTCĐ Lê Quang Tín với sự hiện diện của quý Ông Bà: Nguyễn Mỹ Phương, Hoàng Thắng, Nguyễn Thái Minh, Đặng Kim Loan, Nguyễn Từ Hữu Vi, Đỗ Văn Tri, Bùi Thị Thanh Đàm, Hồ Ngọc Toàn, Trần Văn Nhu, Vũ Ngọc Kha, Ninh Duy Định, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Khâm, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Phạm Huy, Phạm Văn Sanh và Nguyễn Văn Lộc NUTB.
Nội dung cuộc họp:
Ông Tín CTCĐ
chủ toạ buổi họp, đã chào mọi người hiện diện và giới thiệu cô Phương là thư ký sẽ thu băng cuộc họp. Theo lời ông Tín là cần thống nhất mọi việc CĐ lại vì nhiệm kỳ 22 sắp hết mà ông Toàn đã từ chức PCT Nội Vụ; Ông Toàn là Trưởng UBCV nên cần thoả thuận với HĐQT để hết nhiệm kỳ này Ông có thể bàn giao đầy đủ tất cả các ban ngành CĐ hiện có cho HĐQT mới. Ông Tín cũng nghĩ UBCV đã làm việc rất tốt, vì chỉ một thời gian ngắn mà được 4 Council công nhận, sự thành công còn hơn các Tiểu Bang khác. Tuy nhiên cũng đã có nhiều sự bất đồng và hiểu lầm giữa ông Tín và UBCV, sự sai sót ở những chỗ nào và trách nhiệm thuộc về ai thì không nghe ông nói.
Ông Tín tỏ ý muốn UBCV cho biết kế hoạch tương lai sẽ làm gì, và cho HĐQT biết xong, thì quyết định thống nhất và đồng ý bàn giao hết tất cả công việc lại cho HĐQT của ông. Ông Tín nói, không biết ý kiến UBCV thế nào?
- Ông Toàn: Tôi xác định UBCV làm việc có tính cách riêng và độc lập với HĐQT. Giữa UBCV và HĐQT có liên hệ hàng ngang chứ không theo hàng dọc. Người trong UBCV không cần phải ở trong HĐQT, và ngược lại, thành viên HĐQT không nhất thiết phải tham gia vào UBCV. Nói rõ về mối tương quan giữa UBCV và HĐQTCĐ cũng tương tợ như giữa một hội đoàn với HĐQTCĐ vậy. Đó là 2 vị thế tuy cần phải hỗ tương yểm trợ, thông tin cho nhau nhưng là 2 cơ cấu tổ chức riêng biệt. Còn những điểm lấn cấn hiểu lầm, như: 1) Cái logo Cộng Đồng, UBCV đã được tạm cho xử dụng trong thời gian đầu cần liên lạc các council, thì cũng như nhiều ủy ban khác khi cần thiết cũng được HĐQT cho dùng, 2) Tiền của UBCV vay HĐQT CĐ, UB cũng đã thanh thỏa hoàn trả xong.
- Ông Kha: Chính tôi từ đầu đã đề nghị CTCĐ nên đến góp mặt kết hợp chung với anh em UBCV. Nếu được như ông Tín vừa nói là thống nhất tương kính với nhau gì đó thì hay biết mấy. Nhưng thời gian qua thực sự là không có như ông Tín nói. Còn UBCV là do các hội đoàn và đồng hương đã bầu ông Toàn lên làm trưởng ban. UBCV cũng như BTC Tượng đài Thuyền nhân đâu cần phải ở trong hay thống thuộc HĐQTCĐ. Còn để thực hiện thì kêu gọi đồng hương ủng hộ. Ông Toàn vừa nói thì cũng như Ủy ban Tượng đài chiến sĩ Úc Việt trước đây với Hội CQN vậy, có sự tương giao, yểm trợ lẫn nhau; UBCV không nhất định nằm trong HĐQTCĐ. Thâm tâm tôi muốn CĐ phải yểm trợ, mà lâu nay theo nhiều ý kiến bên ngoài đều nhận thấy ông CTCĐ hơi lơ là xa lánh đối với anh em. Như ở Charles Sturt hay Salisbury Council không ai thấy bóng ông Tín CTCĐ đến với anh em và đồng hương. Bây giờ ông Tín muốn UBCV hoàn toàn nằm trong HĐQTCĐ, phải giao hết lại cho Ông vì ông Toàn đã từ chức PCT/NV thì nếu làm vậy người bên ngoài ai coi cho được? Tôi nói có sách mách có chứng rõ ràng vậy đó.
- Ông Tín: Trước cuộc họp này, tôi có ghi sẵn đầy đủ các chi tiết và tôi có đủ những dữ kiện giấy tờ để chứng minh tất cả những gì tôi nói.
- Cô Loan hỏi: anh Tín đã nói khi BCHCĐ chấm dứt nhiệm kỳ thì tất cả các Ban, Ngành hiện có cũng phải chấm dứt theo, thì đó là do thẩm quyền (đã mất rồi) hay do (qui định trong) Nội Quy?
- Ông Tín: Do NQ, tất cả Ban Ngành kể cả BCV phải chấm dứt để tân BCH sắp xếp lại mọi việc tùy quyền của họ.
- Ông Vũ hỏi: Trường hợp UBCV đang còn xúc tiến công việc lở dở, nếu BCH này chấm dứt thì UBCV cũng phải chấm dứt theo luôn hay sao?
- Ông Tín: Tôi chưa nói tới đó nên chưa trả lời được.
- Cô Vi: Tôi thấy nói như chú Tín, theo NQ thì phải chấm dứt; nhưng nói theo anh Toàn, UBCV không theo hàng dọc mà là hàng ngang và có tính độc lập thì không cần theo NQ này; UBCV không cần phải chấm dứt.
- Ông Định: Tôi thấy từ đầu là HĐQT đã tỏ ý muốn đứng ngoài rồi, như mới đầu, UBCV mượn HĐQT 1,000 đồng đã thấy có sự trục trặc rồi, thứ hai, khi các thành viên UBCV tự động góp tiền làm giải thưởng cho các em học sinh, thì anh em cũng thấy rõ ông Tín, chủ tịch HĐQT cũng muốn đứng ngoài. Tới hôm nay, việc xây công viên cờ vàng dù chưa chính thức phát động nhưng cũng rất dễ dàng, vì chưa gì thì đã có nhiều đồng hương sẵn lòng góp tiền ủng hộ. Vậy HĐQT còn chuyện gì nữa...
- Ông Sanh (được ông Tín cho phát biểu): Chuyện UBCV, theo tôi không nên nói là quyền của HĐQT/CĐ, phải nói cho đúng là của dân. Không có đồng hương thì quý vị chẳng làm gì được, vì thế lực hay sức mạnh đều phải dựa trên đồng hương, quý vị có đồng ý không? Cho nên, đây là của dân, của đồng hương, không phải của ông Tín.
- Cô Loan: Chú nói quyền của dân không phải của HĐQT là thế nào?
- Ông Sanh: Bởi vì từ đầu đến giờ người dân họ đã tích cực tham gia, nhưng ai cũng biết và thấy rõ ông Tín không hề quan tâm tới chuyện cờ vàng!
- Bà Đàm: Tôi xin nêu ra vài sự kiện, hôm 19/8/2017 ở cái Park cạnh Youth Club Hall đường Hanson, đồng hương và UBCV muốn phát động gây quỹ làm công viên cờ vàng, anh Tín có đến nói:"Tôi cũng nhận được thông báo của Council, thì để gây quỹ, UBCV tự làm hay muốn kết hợp với HĐQT, cái đó tùy quí vị”. Tôi cũng nghe anh Tín nói lúc ứng cử, "chuyện cờ vàng anh Toàn hứa thì anh Toàn làm", HĐQT không hứa thì không làm. Người dân chúng tôi nghĩ, bầu BCHCĐ là bầu liên danh chứ không bầu một cá nhân, nên anh Tín nói vậy là BCH/CĐ đã dứt khoát từ chối việc cờ vàng ngay từ đầu rồi. Do đó, chúng tôi đã họp lại với các hội đoàn bầu anh Toàn làm Trưởng Ban vinh danh cờ vàng, nên UBCV độc lập ngay từ lúc đó.
- Ông Tín: Tôi nghĩ quí vị đều đã biết ít nhiều chuyện cờ vàng nhưng cũng có những thiếu sót, những điểm chưa đúng. Tôi có đủ văn bản xác nhận và là căn bản phát sinh UBCV: 1) Trong năm 2016, HĐQT họp có mặt ông Nhu, ông Kha, ông Minh, ông Cường v.v... anh Toàn có đưa ý kiến về cờ vàng. Lúc đó, chúng tôi nghe trình bày và bàn với nhau nhưng chưa có quyết định gì rõ ràng, 2) Khoảng 6 tháng sau, cũng trong cuộc họp HĐQT, anh Toàn đã trình bày đầy đủ hơn về UBCV với các Tiểu ban. Khi đó, HĐQT đồng ý đề cử để anh Toàn đứng làm Trưởng UBCV nhưng chưa công khai thông báo ra ngoài, 3) Tiếp theo, có cuộc họp chung của HĐQT (thiếu anh Vũ) với một số quý vị đây, anh Toàn đã giới thiệu một số thành viên tham dự vào UBCV. Lúc đó, HĐQT đã lập ra các ủy ban và lập ra email cho UBCV, 4) Theo đề nghị của anh Toàn sau đó, tôi là CTCĐ đã công bố trên mặt báo kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hỗ trợ, đồng thời gửi thư mời các hội đoàn và đồng hương đến CĐ họp và anh Toàn đã được mọi người công khai bầu làm Trưởng UBCV, 5) Bản văn tôi bổ nhiệm anh Toàn còn đây, anh Toàn ký với cương vị là PCT Nội Vụ. Văn bản này tự nó xác nhận những điểm tôi nói trên, 6) Vào tháng 1/2017, anh Toàn còn xác nhận qua email gửi HĐQT: "Nếu UBCV làm không đúng chức năng của mình và đi ngược lại quyền lợi của CĐ thì HĐQT có toàn quyền giải tán UBCV". HĐQT coi đây là sự cam kết của anh Toàn, 7) Anh Toàn đã cho tôi quyền giải tán nếu UBCV làm việc sai trái, nhưng tôi thấy UBCV làm rất tốt, nên ai nghĩ rằng tôi đã tỏ ý muốn giải tán UBCV thì có thể đã nghĩ lầm cho tôi. (ông Toàn muốn ông Tín ngưng và có nhiều xì xầm, nên lúc này khá ồn trong phòng họp).
- Ông Toàn: Vấn đề anh Tín nói, tôi cần nói lại cho rõ ràng: 1) Đầu tiên anh Tín nói BCH đã họp từ trước và đề cử tôi làm trưởng Ban cờ vàng là hoàn toàn sai. Ngày hôm đó là lần đầu tiên các hội đoàn và đồng hương đến họp đã đề cử tôi làm Trưởng UBCV, anh Tín có mặt lúc đó mà không có nói gì cả, nên bảo HĐQT đã đề cử tôi trước đó là không đúng, 2) HĐQT có quyền giải tán UBCV nếu việc làm của UB đi ngược lại quyền lợi, làm mất thanh danh, chính nghĩa của CĐ thì đây là điều đúng, tôi xác nhận như vậy. Nhưng không riêng HĐQT, các hội đoàn hay đồng hương cũng có thể buộc UB giải tán nếu UB làm việc sai trái, 3) PCT Nội Vụ nếu làm Trưởng UBCV không có nghĩa bắt buộc UBCV phải thuộc quyền điều động của HĐQT, nên anh Tín nói không hợp lý. (lại ồn ào).
- Ông Kha: Cuộc họp chung hôm đó tôi không rõ vì vắng mặt.
- Ông Tín: Ở đây có mặt cô Loan, cô Kim Loan biết rõ và có thể chứng nhận cho những điều tôi đã nói, (cô Loan đã định nói nhưng không kịp, ông Lộc Đoàn vừa đến đang đứng ngoài nhìn vô, ông Vũ TTU/HĐQT đến kéo cửa kiếng mời ông vào, nhưng ông Lộc đã khép cửa lại còn đứng ở ngoài).
- Ông Tri (nhìn ra thấy ông Lộc) nói: Ngồi nghe nãy giờ tôi thấy ai nói cũng đúng hết. Nhưng buổi họp này, ngoài những anh em trong UBCV, HĐQT mà lại còn có một số đồng hương tham dự. Số đồng hương này ai mời tôi không biết, nhưng trong lúc có những tranh chấp với nhau mà mời những đồng hương này vào thì quý vị thấy sao? Ai cũng thấy (đồng hương) rõ ràng, còn tôi thì không biết quý vị đó ai mời? Bây giờ họp để nói hay bàn cái gì? Có phải sẽ theo đúng các đề nghị 1,2,3,4,5 như qui định trong thư của anh Toàn hay không? Tôi cho rằng chúng ta không cần bắt đầu lại từ đầu diễn ra như thế nào, những việc đó ai cũng thấy rồi, mà trong đó có những lúc anh em buồn anh Tín, Anh lơ là quá! Tôi không biết giữa anh Tín với anh Toàn có chuyện gì không? Đôi khi tôi hỏi anh Toàn: Toàn ơi! Anh Tín không biết có chuyện buồn gì mà sao coi có vẻ thờ ơ… đúng không? Điểm này cũng là cái lý do. Còn hiện giờ, mục đích của mình: 1) Muốn Council công nhận cờ vàng thì đã đạt được rồi, 2) Council đã cho dựng cột cờ, mà mình muốn làm cho kịp ngày Long Tân. Chỉ có 2 tháng làm sao hoàn tất? Chuyện cần thiết phải lo ai cũng đã rõ như vậy, tại sao lại ngồi đây để tranh cãi nhau?... Ai cũng đang nhắm vào anh Toàn: một bên vì thấy Anh từ nhiệm nên không biết chuyện cờ vàng sẽ tiến hành thế nào? đồng hương nếu muốn đóng góp thì làm sao? Còn một bên, thì lại có một số anh em nghĩ rằng, bây giờ mình sẽ tách ra không nằm trong Cộng Đồng? Tôi nói với tất cả quý vị ở đây, nếu từ đầu anh Toàn nói với tôi, UBCV là một nhóm riêng, độc lập không nằm trong CĐ, thì dứt khoát tôi không tham gia. Mà ai cũng biết, có rất nhiều người, có thể nói là hầu hết đồng hương đều nghĩ và cho rằng, chuyện vinh danh cờ vàng này xuất phát từ Cộng Đồng. Nếu ngồi đây cãi nhau, tìm mọi cớ để phủ nhận cái gốc căn bản CĐ đó thì tôi thấy rõ ràng là hoàn toàn không ai chấp nhận! Bây giờ tôi đề nghị cần phải giải quyết: 1) Trước bầu cử (còn 2 tháng) UBCV có phối hợp với HĐQT hay không? 2) Việc gây quỹ công viên cờ vàng UB có kết hợp làm chung với HĐQT hay không? Còn nếu cứ tranh cãi từng cái từng cái với nhau sẽ chẳng ra gì cả.
- Ông Toàn: Để khỏi bị lẫn lộn, tôi cho rằng có thể làm riêng, theo hàng ngang, nhưng vẫn ở dưới cái dù CĐ.
- Ông Tri: Vậy trên các văn thư giấy tờ thì ai ký tên? Người nào ký?.
- Ông Toàn: Người Trưởng ban có thể ký tên. (ông Tri, Toàn và vài người xen vào cải ồn ào).
- Ông Khâm: Không cần cãi nhau là hàng dọc hay ngang, hiện nay UBCV đang vận động Council Adelaide nên cần tiếp tục cho xong mục đích, tại sao UBCV phải chấm dứt? ông Toàn từ nhiệm HĐQT cũng nói sẽ hoàn thành mục đích của UBCV. (lại ồn ào lớn tiếng hơn).
- Ông Phụng: Bây giờ mình cần xem xét thì giờ, tôi cũng không hiểu sao giữa HĐQT và UBCV có cái gì không? Nếu chúng ta tin tưởng nhau thì chúng ta cứ giao thôi. Tôi không nghĩ là UBCV làm những gì sai, chưa vi phạm điều gì trong NQ của CĐ đúng không? Mà trái lại đã làm công việc tiến triển tốt đẹp. Chúng ta ngồi để làm sao cho đúng, cho hoà nhịp và tiến tới, hơn là chúng ta ngồi để bảo rằng tôi sẽ dẹp UBCV hoặc tôi sẽ không hợp tác với HĐQT nữa. Chúng ta bàn về cách làm việc cho hoà hợp, cho hợp lý. (ông Phụng đang nói thì ông Lộc đi vào phòng họp. Ông Lộc pha ly cà phê chưa kịp uống thì ông Tín thắc mắc).
Sóng gió nổi lên từ đây(phút thứ 35). Ông Tín tỏ uy quyền làm tan rã cuộc họp.
Ông Tín: Tôi có thắc mắc, hôm nay là buổi họp của HĐQT, BCV, cùng với UB Cờ Vàng. Tôi thấy có một số đồng hương hiện diện, tôi không biết họ tới với tính cách gì vì tôi không mời quý vị này?
- Ông Sanh: Tôi tới với tính cách cá nhân vì nghe CĐ họp chuyện Cờ vàng.
- Ông Tín: Tôi mời chỉ có 3 nhóm thôi để nói chuyện với nhau. Vậy nên anh Toàn có xác nhận những người như ông Lộc, ông Sanh, ông chủ nhiệm NUTB đến đây tham dự có được mời không?
- Ông Lộc: Nếu quý vị ngồi đây xác nhận rằng chuyện Cờ vàng là chuyện riêng của quý vị, không phải là việc chung; Nếu tất cả quý vị đều nói rõ như vậy thì tôi đi ra liền!.
- Ông Tín: Tôi chỉ mời quý vị trong 3 Nhóm đến họp. Tôi không mời ông Lộc nói! Anh Toàn có thể xác nhận ông Lộc có được UBCV mời không?.
- Ông Lộc: Không! Nghe ông Tín thắc mắc nói vậy, cái lỗ tai tôi nó thấy kỳ lắm! Tôi nói lại, nếu quý vị ngồi đây, kể cả ông Toàn nữa, nếu nói Cờ vàng không phải là việc chung thì tôi đi ra.
- Ông Tín: Tôi muốn hỏi anh Toàn xác nhận những người đồng hương ở đây.
- Ông Nhu: Xin lỗi, đây là việc chung, thì ông Tín đừng có thắc mắc người này người kia.
- Ông Sanh: Tôi thấy cờ vàng là việc chung nên đến tham dự, còn nếu ông Tín muốn đuổi thì tôi ra liền.
-Cô Vi: Đồng ý với chú Tín, đồng hương không có nghĩa là buổi họp nào muốn vô thì vô; như khi HĐQT họp ban tổ chức hội chợ Tết, không lẽ đồng hương đến rồi ai muốn nói gì thì nói, như vậy không đúng nguyên tắc làm việc.
- Ông Lộc: Tôi là đồng hương, có lúc tôi đến CĐ có lúc không. Bữa nay tôi đứng ngoài nghe, thấy có chuyện lộn xộn về cờ vàng bên trong nên tôi vô. Vậy tôi yêu cầu tất cả quý vị ở đây, nếu quý vị nói tôi không có quyền được nghe, tôi đi ra.
- Cô Loan: Tôi cũng đồng ý với chị Vi, đây là cuộc họp riêng. Nếu CĐ họp mở rộng thì tất cả đồng hương có thể đến, còn mình làm việc với nhau thì phải tôn trọng tinh thần đó. Vậy ai là người chủ toạ buổi họp?
- Ông Tín nghe vậy nói ngay: Tôi là người chủ toạ (ai cũng biết rồi?) buổi họp này, và tôi đề (thư mời) rõ ràng là chỉ có HĐQT, BCV và các thành viên của UBCV thôi.
- Cô Loan: Như vậy thì Chú có quyền quyết định!
- Ông Tín: Tôi mời tất cả những người nào không thuộc 3 Nhóm đó đi ra ngoài!
- Ông Lộc: Tôi yêu cầu ông Toàn cho ý kiến, Ông là chủ tịch UBCV.
- Ông Toàn: Thì,… UB nghe mấy người nói cũng có lý đó chú Lộc.
- Ông Khâm: Về UBCV, đã nói cờ vàng thì là của chung, việc chung. Tôi nghĩ nếu quý vị nào không ở trong UBCV thì quý vị không phát biểu ý kiến (nhiều tiếng nói: đúng! đúng!). Nó cũng giống như ở Quốc Hội Úc, dân được quyền tham dự nghe, không được quyền có ý kiến tại chỗ.
- Ông Toàn: Chú Khâm nói như vậy mới đúng, nên quý Chú, Bác ở đây đừng có ý kiến, để cho mọi người giải quyết vấn đề.
- Ông Tri: Nếu nói qua lại hoài thì sẽ không đi tới đâu, ông Tín thấy sao? Ông có cho quý vị này ngồi lại hay không?
- Ông Sanh: Chuyện cờ vàng không phải chỉ có các anh làm mà tất cả đồng hương ở đây đều làm. Các anh đừng có ỷ quyền của các anh. Đến nước này có mời tôi cũng không thèm tới (và ông Sanh bỏ đi ra).
- Ông Tri (đứng dậy): Bây giờ tôi cũng đi ra, ngồi đây hay đi ra là quyền của tôi.
- Ông Tín: Khoan! Khoan! Không… anh Tri xin đừng ra! Nếu những người không có trách nhiệm, bổn phận…
- Ông Tri: Tôi trong UBCV, tôi thấy bữa nay họp không đi đến đâu hết! Tôi đi ra.
- Ông Tín lại vội vàng: Khoan! Khoan! Nếu vậy, thì để tôn trọng mọi người, những người không có trong 3 cái Nhóm tôi nói đó, không được có ý kiến gì hết, quý vị đồng ý không?
- Ông Lộc: Tôi chỉ mới bước vô đây, nếu ông Tín không mở miệng thắc mắc thì tôi đâu cần nói?
- Ông Nhu: Tôi thấy rõ ràng cuộc họp này gây chia rẽ. Tôi biết từ đầu ông Tín không muốn làm UBCV. Ông Tín nói với tôi hơn hai tiếng đồng hồ là Ông có quyền giải tán UBCV. Tôi nghĩ nên giải tán cuộc họp này đi.
- Ông Tín: Buổi họp hôm nay nếu vì có mặt 3 người này (Lộc, Sanh và chủ nhiệm NUTB) mà tan buổi họp, tôi không đồng ý. Tôi xin mời 3 người này đi ra ngoài!
- Ông Tri: Thôi! Giải tán!...
- Ông Tín: 3 người không ai mời tới. Cả 3 người tôi đã mời ra ngoài mà không ra, nên tôi giải tán buổi họp. Thôi! Cám ơn, tôi sẽ làm việc riêng với anh Toàn.
Ông Tín mới thấy ông Lộc vô đã thắc mắc muốn mời ông Lộc và 2 người có mặt từ đầu đi ra. Nhiều người bất mãn. Tới lúc ông Tri nói muốn đi ra thì ông Tín vội ngăn lại và ra vẻ nhượng bộ hỏi ý mọi người. Khi ông Nhu, ông Tri đã rời khỏi chỗ ngồi, ông Tín đã tuyên bố giải tán buổi họp để sẽ làm việc riêng với ông Toàn.
- Ông Khâm: Anh không làm việc riêng với anh Toàn được. Anh phải làm việc chung với ủy ban chúng tôi.
- Ông Tín: Nếu như vậy, chúng ta sẽ không hợp tác!
- Ông Khâm: Anh làm việc riêng là không đúng cách, đây là việc chung!
- Ông Tín: Tôi chỉ muốn hỏi tại sao lại có ông Lộc ở đây và những người khác ở đây. Tôi chỉ mời riêng 3 Nhóm mà lại có 3 người khác thì sao?
- Ông Lộc: Còn nói vậy thì bây gìờ tôi ở lại. Quý vị nào có quyền muốn đuổi tôi ra thì quý vị cứ gọi cảnh sát!
- Ông Nhu: UBCV họ muốn sinh hoạt độc lập thì cứ cho họ sinh hoạt tốt đẹp, để cho họ tự nhiên. Đừng có đi đòi hỏi cái gì cũng phải có CTCĐ duyệt xét.
- Ông Tín: Làm cái gì cũng phải có cái đầu của nó. Tôi còn làm CTCĐ một tháng tôi cũng là cái đầu!
- Ông Nhu: Cái đầu đó không có tinh thần hài hoà! (nói xong ông Nhu bỏ về, nhiều người ra theo).
- Có người nói: Thôi! Bây giờ giải tán chứ đâu có làm gì được đâu. Thôi, đi! đi!
- Ông Thắng (sau khi ông Tín đã tuyên bố giải tán) Ông vẫn còn muốn trì kéo để họp tiếp đã nói: Còn lại những ai chưa đi, ai có thiện tâm thì mình ở lại giải quyết tiếp vấn đề. Ai có ý kiến gì không? - Ông Cường: Tôi có ý kiến xây dựng, anh Lộc không muốn ra thì cứ cho Anh ở lại không phát biểu, còn chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết chuyện cờ vàng, bằng không thì phải ra về thôi.
- Ông Khâm: Họp UBCV mà anh Nhu và nhiều anh em đã về rồi, thế thì chúng ta cứ để cho UBCV sinh hoạt, còn bây giờ chúng ta không thể giải quyết gì được. UBCV đang làm việc tốt thì cứ để yên tiếp tục như vậy. HĐQT đã đặt tiêu chuẩn gì, UBCV không làm sai điều gì thì coi như là được.
- Ông Định: Tôi cũng đồng ý với anh Khâm, cứ để cho UBCV tiếp tục lo công việc.
- Cô Vi nói như tiếc rẻ: Buổi họp này để mọi người gần lại với nhau hơn, không ngờ lại còn tách ra thêm thành 2 khối riêng, cháu không biết nói gì nữa. Nếu mỗi người nhịn một chút thì hay biết mấy! Cháu nghĩ không kết thúc mà kéo nó lại với nhau…
- Ông Cường: Nói vậy đủ rồi, bây giờ ông Tín có đồng ý tiếp tục buổi họp không?
- Ông Tín: Tôi đồng ý với điều kiện 2 người này (ông Lộc và NUTB) ra ngoài!
- Ông Lộc: Tôi tiếp tục ngồi đây, ông Tín có quyền thì gọi cảnh sát vô đi!
- Ông Tín: Ai? Ai xác định cho tôi biết, ai? ai đã mời hai người này!?
- Ông Khâm (trong lúc có nhiều tiếng nhao nhao bất bình) đã lớn tiếng phản đối như muốn chửi ông Tín.
- Cô Vi (lộ vẻ hiệp tâm với ông Tín nhắm vào ông Lộc) nói: Bác Lộc đã làm CTCĐ muời mấy năm mà sao…
- Ông Lộc: Bác đã làm CTCĐ mười mấy năm, nếu có làm mười mấy năm nữa bác cũng vậy: Bất cứ cuộc họp CĐ nào, chưa bao giờ bác đuổi ai ra ngoài bao giờ!
(Cô Vi lại cùng với ông Tín tranh cải với ông Lộc)
- Tín
hỏi ông Lộc: Ông làm gì trong UBCV này?
- Ông Lộc: Tôi không làm gì cả. Tôi làm một đồng hương!
(Cô Vi, Cô Loan xúm nhau nói vây ông Lộc theo ý ông Tín muốn đuổi đồng hương Lộc và NUTB). NUTB: Tôi đã ngồi im lặng không có ý kiến mà cũng bị ông Tín đuổi ra. Tôi chưa có ý kiến nào hết! (nghe vậy, có tiếng cười của nhiều người chung quanh).
- Ông Lộc: Tôi hỏi quý vị, nếu không có đồng hương thì HĐQT và UBCV của quý vị có hay không? Quý vị trả lời đi! (trong phòng vẫn ồn ào, đứng ngồi lộn xộn)
- Ông Tín: Trong vòng 1 tuần lễ, HĐQT chúng tôi sẽ ngồi lại với UBCV. Thôi, tôi về!
- Ông Khâm: Muốn họp với UBCV phải báo trước chúng tôi ít nhất 2 tuần lễ.
- Ông : Chú Khâm ơi, không có đủ thời gian để lo nhiều công việc…
- Ông Khâm: Không, chúng tôi muốn ít nhất 2 tuần lễ.
- Ông Định: Mình đừng vì việc tranh dành này mà để cho Council họ cười!
- Có tiếng nói lớn: Cười là cái chắc rồi!
- Ông Lộc: Không có đồng hương thì không có HĐQT và UBCV này. Tại sao một đồng hương vào mà quý vị đuổi ra. Tôi mới vào mà quý vị đã dị ứng nên thắc mắc, lộn xộn? Tất cả đồng hương rồi cũng sẽ biết. (2 cô Vi, Loan còn tiếp tục nói vây ông Lộc).
- Ông Tín: Ông có tờ báo Ông cứ viết. Ai có tin hay không thì chưa biết.
- NUTB: Tôi chỉ ngồi nghe Tôi có ý kiến gì đâu, sao đuổi tôi ra?
- Ông Tín: Nhưng mà anh có được mời tới đây họp không?
- NUTB: Tôi tới đây nghe. Chuyện này là chuyện chung, đâu phải chuyện riêng mà tôi không tới đây nghe được, đúng không?
- Ông Tín: Ông không thể tới nghe được. Tôi có thâu băng ở đây, anh muốn nghe tôi đưa băng cho anh nghe, tôi đâu có kín gì đâu, ở đây có thâu băng 2, 3 người. Hai anh đây là người không có trách nhiệm trong cái vấn đề này.
- NUTB: Tôi không có trong UBCV nhưng có trách nhiệm hỗ trợ cờ vàng. Tôi ngồi nghe chứ tôi có làm gì đâu.
(Cô Vi còn tiếp tục nói theo ông Tín, nói ông Tín có lý, muốn đổ vạ và cáo buộc mọi chuyện sai trái cho ông Lộc. Trong phòng rất ồn, hầu hết mọi người đã đứng dậy sẵn sàng đi ra).
- Ông Khâm: Muốn họp UBCV phải mời trước ít nhất 2 tuần lễ.
- Ông Định: Mỗi người có cái đầu, đừng vì chuyện này mà để người ta cười!
- Có người nói to: Cười là cái chắc rồi! Mấy cái đầu này không xài được rồi!... (cô Vi còn cãi với ông Lộc, nhưng ồn quá nghe không rõ).
- Ông Lộc: Không! Khi bác vào đây chưa nói gì cả, vậy thì ai đã mở miệng nói trước muốn mời bác đi ra? Chú Tín thấy bác Lộc vào đã dị ứng? Tại sao những người khác đã vào trước, sao lúc đó chú Tín để yên không đuổi họ ra, mà thấy bác Lộc vừa mới vào chưa nói gì cả thì chú Tín đã thắc mắc muốn đuổi bác?
NUTB ghi âm tới đây thì người đã đi ra về gần hết. Buổi họp đã chấm dứt sau khoảng 50 phút khá căng thẳng giữa UBCV, HĐQT và… 3 đồng hương! Chúng tôi ghi nhận tất cả sự thật từ buổi họp, quí độc giả xem xét, suy nghĩ và tự do phê phán.
NUTB tường thuật